1. INLEIDING Dit Privacy & Cookiestatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door PAYSTREAM.TV, en beschrijft welke persoonsgegevens PAYSTREAM.TV verwerkt en hoe deze worden gebruikt. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle gegevens betreffende de abonnee, waarmee de abonnee direct of indirect herleid kan worden.
PAYSTREAM.TV is een samenwerkingsverband van Basmedia, TV Oranje en SchlagertTV (de Deelnemende Partners), en biedt via de Dienstverlening toegang tot Content van de Deelnemende Partners. PAYSTREAM.TV is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van de Dienstverlening. Tussen PAYSTREAM.TV en de Deelnemende Partners kunnen gegevens over de abonnees worden uitgewisseld. Dit Privacy & Cookiestatement beschrijft ook deze gegevensuitwisseling tussen PAYSTREAM.TV en de Deelnemende Partners. De Deelnemende Partners zijn zelf verantwoordelijk voor de verdere verwerking van deze persoonsgegevens.
Zoals hierna verder wordt toegelicht, verzamelt PAYSTREAM.TV gegevens over de abonnees wanneer die een Account aanmaken om toegang te krijgen tot de Dienstverlening en vervolgens van de Dienstverlening gebruik maken en bij elk contact tussen PAYSTREAM.TV en de Abonnee. Die informatie wordt (soms in combinatie met andere informatie) gebruikt om de Dienstverlening te kunnen bieden, te kunnen factureren, om deze te verbeteren, toe te spitsen op persoonlijke voorkeuren van de abonnee, om ondersteuning te bieden aan de Abonnee, en voor de andere doeleinden die in dit Privacy & Cookiestatement worden beschreven.
2. DEFINITIES Abonnee(s): Een natuurlijk persoon, woonachtig in Nederland, die een Abonnement heeft geactiveerd, gekoppeld aan het Account, om toegang te krijgen tot de Content. Abonnement: Het product waar de Abonnee gebruik van maakt binnen de Dienstverlening en toegang biedt tot de Content. Account: De strikt persoonlijke combinatie van het door een natuurlijk persoon opgegeven e-mailadres en het door PAYSTREAM.TV geaccepteerde wachtwoord waarmee een persoon een Overeenkomst sluit met PAYSTREAM.TV en toegang krijgt tot de Dienstverlening. App: Door PAYSTREAM.TV gemaakte software applicatie buiten de webbrowser, onderdeel van de Dienstverlening. Apparaat: De apparaten waarmee Abonnee gebruik kan maken van de Dienstverlening en waarvan de specificaties zijn opgenomen op de Website. Content: Audiovisueel materiaal dat via de Dienstverlening toegankelijk is. Deelnemende Partners: Basmedia, TV Oranje en SchlagerTV en andere partners die mogelijk in de toekomst aan PAYSTREAM.TV gaan deelnemen. Dienstverlening: De door PAYSTREAM.TV aangeboden diensten via App en Website, bestaande uit het op basis van een Account en/of Abonnement bieden van toegang tot de Content van de Deelnemende Partners aan de Abonnee. Hieronder wordt tevens begrepen alle ondersteunende diensten waaronder klantenservice, acties en overige promoties. PAYSTREAM.TV: Is een site en dienst van Zeilsteen Produkties aan de DS. J. Van Dijkstraat 7 8804RC in Tzum.. Overeenkomst: De Overeenkomst tot het leveren van de Dienstverlening door PAYSTREAM.TV aan de Abonnee. Privacy & Cookiestatement: Het onderhavige Privacy & Cookiestatement van PAYSTREAM.TV. Website: De door PAYSTREAM.TV aangeboden webpagina’s op het domein PAYSTREAM.TV.nl, onderdeel van de Dienstverlening.
3. HOE VERZAMELEN WIJ INFORMATIE? Direct van de betrokken persoon zelf: Bijvoorbeeld als de betrokken persoon zich registreert als Abonnee, middels het aanmaken van een Account, om van de Dienstverlening gebruik te maken, als die zich opgeeft voor een speciale actie of promotie (bijvoorbeeld de e-mail nieuwsbrief) van PAYSTREAM.TV, als een Abonnee één of meer profielen aanmaakt, een e-mail stuurt of social post plaatst of op andere wijze in contact treedt met PAYSTREAM.TV, bijvoorbeeld met vragen over het gebruik van de Dienstverlening. Als gevolg van het gebruik van de Dienstverlening: iedereen kan de Website bezoeken. PAYSTREAM.TV maakt gebruik van cookies om gegevens te verzamelen over het bezoek aan de Website. PAYSTREAM.TV houdt bij hoe Abonnees gebruik maken van de Dienstverlening. Denk aan het meten van het kijkgedrag (bijvoorbeeld wanneer, hoe laat en hoe lang, welke Content wordt bekeken en vanaf welk Apparaat door Abonnees). Via het plaatsen van advertenties op andere websites of het delen van informatie via sociale media: Door gebruik te maken van cookies in advertenties of informatie over PAYSTREAM.TV (bijvoorbeeld via Facebook) verzamelen we informatie over je surfgedrag en interesses, zodat we onze dienst nog interessanter voor je kunnen maken. Van derden: Bijvoorbeeld als een Abonnee of andere bezoeker van de Website sociale netwerkfuncties gebruikt die zijn geïntegreerd in onze Dienstverlening, kan PAYSTREAM.TV bepaalde informatie ontvangen van het beftreffende sociale netwerk, zoals Facebook, en Twitter. PAYSTREAM.TV kan ook informatie ontvangen van partners die worden ingezet bij de Dienstverlening. PAYSTREAM.TV maakt bijvoorbeeld gebruik van de diensten van andere partijen en/of tools die PAYSTREAM.TV helpen het gebruik van de Dienstverlening in kaart te brengen en te analyseren. Voorbeelden hiervan zijn Google Analytics, Firebase, Rollbar en Hotjar. Andere derden zijn bijvoorbeeld partners die in opdracht van de Abonnee voor de betaling van de Dienstverlening zorgen. Een voorbeeld is de payment service provider die de betalingstransacties namens PAYSTREAM.TV verzorgt.
4. COOKIES Wat zijn het? Cookies zijn kleine bestanden die vanuit PAYSTREAM.TV kunnen worden geplaatst op jouw computer of op andere apparaten. Ook van andere bezoekers van de Dienstverlening (niet zijnde Abonnees) kan met cookies informatie worden verzameld over hun gebruik van de Website. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd wanneer je de browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend gebruik van de Dienstverlening worden uitgelezen. Voor zover PAYSTREAM.TV met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt conform de bepalingen van dit Privacy & Cookiestatement.
Welke cookies gebruikt PAYSTREAM.TV? PAYSTREAM.TV maakt onder andere gebruik van cookies voor statistieken en analyse doeleinden, cookies voor sociale media, cookies ten behoeve van PAYSTREAM.TV advertenties op andere websites en cookies voor je interesses. PAYSTREAM.TV plaatst zelf cookies, om de Abonnee bij een volgend bezoek te herkennen zonder dat hij opnieuw hoeft in te loggen. PAYSTREAM.TV kan voor de in deze alinea omschreven doeleinden ook tracking-cookies op de website en in PAYSTREAM.TV advertenties die getoond worden op andere websites plaatsen. Daarnaast maakt PAYSTREAM.TV gebruik van diensten van derden om het gebruik van de Dienstverlening te analyseren, te verbeteren en beter aan te laten sluiten op je persoonlijke interesses en voorkeuren (zoals Google Analytics, Google Optimize, Firebase, Conviva, Rollbar en Hotjar).
Cookies van andere partijen Cookies van derde partijen kunnen op je Apparaten worden geplaatst, en alleen deze derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Sociale netwerkdiensten van bedrijven als bijvoorbeeld Facebook, Whatsapp, Microsoft, Twitter en Google kunnen cookies plaatsen via de Dienstverlening. Dat gebeurt via de buttons van deze sociale netwerken die op de Dienstverlening kunnen worden aangeboden om Content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).
PAYSTREAM.TV toont geen advertenties en maakt tot op heden niet gebruik van cookies. We volgens ook geen activiteiten van gebruikers met cookies.
Wil je meer informatie over de cookies die andere partijen plaatsen vanaf de websites van PAYSTREAM.TV en over hoe en waarvoor deze cookies worden gebruikt, lees dan de Privacy & Cookiestatements van deze partijen op hun respectievelijke websites.
Verwijderen van cookies Browserapplicaties kunnen zo worden ingesteld dat tijdens het volgende gebruik van de Dienstverlening geen nieuwe cookies meer worden ontvangen. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser. Daar wordt ook uitgelegd hoe reeds eerder geplaatste cookies kunnen worden verwijderd. NB: een bezoeker van de website of een Abonnee die helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dient deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle Apparaten die worden gebruikt.
Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat de Abonnee of de bezoeker van de Dienstverlening geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de Dienstverlening of dat de Dienstverlening niet optimaal werkt.
5. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ OVER ABONNEES? PAYSTREAM.TV verzamelt en verwerkt de volgende informatie over de Abonnees, voor de doeleinden die elders in dit Privacy & Cookiestatement zijn toegelicht:
Contactgegevens en Account: PAYSTREAM.TV verwerkt de gegevens die personen opgeven als zij een Account aanmaken (naam, e-mailadres) of voor een promotionele actie (de persoon ontvangt alleen e-mails voor een promotionele actie als deze via een opt-in heeft aangegeven deze informatie te willen ontvangen). Bij de registratieprocedure wordt aangegeven of de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven of niet. Betaalgegevens: PAYSTREAM.TV laat – via de partij die namens haar de betalingen regelt – informatie opslaan over (de wijze van) facturatie en betaling voor de Dienstverlening (bijvoorbeeld creditcardgegevens of bancaire gegevens bij een volmacht tot automatische incasso). PAYSTREAM.TV slaat deze gegevens niet zelf op. Informatie die door Abonnees aan PAYSTREAM.TV wordt doorgegeven: PAYSTREAM.TV kan bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om reacties te plaatsen op Content. PAYSTREAM.TV mag deze informatie tonen binnen Dienstverlening of sociale media tools die zij ontwikkelt om de Dienstverlening te bieden of promoten. Informatie over de opgevraagde Content: PAYSTREAM.TV houdt bij welke Content wordt opgevraagd door Abonnee. Dit houdt in dat PAYSTREAM.TV bijhoudt welke Content je kijkt, hoe vaak en hoe lang je kijkt, welke zoekopdrachten je invoert en wat je voorkeuren zijn. Andere informatie over het gebruik van de Website en de Dienstverlening: PAYSTREAM.TV verzamelt informatie over het gebruik van bezoekers van haar Dienstverlening, door bij te houden hoe deze wordt gebruikt, hoe vaak en vanaf welk IP-adres wordt ingelogd, met welke browser de Website bezocht wordt of met welk type Apparaat de Content wordt opgevraagd. Informatie over de App van PAYSTREAM.TV: Bij gebruik van de App legt PAYSTREAM.TV de unieke identificatiecode van dat Apparaat vast. PAYSTREAM.TV legt ook het gebruikte type Apparaat, de internetprovider, het IP-adres (gehashed), de versie en het type van het gebruikte besturingssysteem vast. PAYSTREAM.TV legt ook vast hoe de App gebruikt wordt en waar deze is gedownload. PAYSTREAM.TV houdt bij welke Content je via de App kijkt, hoe vaak en hoe lang je kijkt, welke zoekopdrachten je invoert en wat je kijkvoorkeuren zijn. Informatie over reacties op e-mails en notificaties: Als PAYSTREAM.TV e-mails en notificaties verstuurt, kan informatie worden verzameld over de manier waarop je reageert op dergelijke e-mails en notificaties, bijvoorbeeld het aantal keren dat deze wordt geopend en of op de links die erin staan wordt geklikt. Informatie naar aanleiding van contact: Bijvoorbeeld als je een vraag stelt per e-mail, via de App, via de Website of contact opneemt met de helpdesk. Informatie die wordt verzameld via het gebruik van cookies: zie de alinea 4 over Cookies. Informatie naar aanleiding van Bèta-testen: informatie die de Abonnee terugkoppelt aan PAYSTREAM.TV door deel te nemen aan een testversie van nieuwe cq vernieuwde App of Website.
6. HOE GEBRUIKEN WIJ DEZE INFORMATIE? Om de Dienstverlening te kunnen bieden: PAYSTREAM.TV gebruikt bijvoorbeeld het Account om je toegang te verlenen tot de Dienstverlening, en eventueel andere informatie die bij de registratie is opgegeven om na te gaan of de Abonnee voldoet aan de gestelde eisen. Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in de Dienstverlening of gepland onderhoud (service e-mails). Voor de afwikkeling van de betalingen: bepaalde gegevens die bij de registratie worden gevraagd zijn nodig voor de afwikkeling van de facturatie en betaling voor de Dienstverlening. Gegevens die worden vastgelegd over het gebruik van Content worden gebruikt om hierover af te kunnen rekenen met de Deelnemende Partners die de Content beschikbaar stellen.
Om de Dienstverlening te verbeteren (o.a. service en nieuwsfeiten over PAYSTREAM.TV) en algemene trends te identificeren: PAYSTREAM.TV gebruikt de (gebruiks)gegevens van alle Abonnees om te analyseren hoe de Dienstverlening gebruikt wordt en welke trends daarin kunnen worden waargenomen, om hiermee beter geïnformeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de Dienstverlening en het aanbod van Content. Ook meer technische trends kunnen voor dat doel worden bijgehouden, bijvoorbeeld met welk typen apparaten of browsers een Abonnee de Content opvraagt. Om misbruik tegen te gaan: PAYSTREAM.TV verwerkt de informatie over de Abonnees en het gebruik van de Dienstverlening ook om misbruik van de Dienstverlening en de Content tegen te gaan, om fraude (bijvoorbeeld met creditcards of andere betaalmiddelen) te voorkomen, en om rechten van anderen (inclusief de Deelnemende Partners en andere rechthebbenden op de Content) veilig te stellen. Voor marktonderzoek: PAYSTREAM.TV kan contact opnemen met Abonnees, voormalig Abonnees en bezoekers van de Dienstverlening die hun contactgegevens hebben opgegeven voor marktonderzoek. Deelname aan zulk onderzoek is steeds op vrijwillige basis. PAYSTREAM.TV kan op basis van dit onderzoek aanbiedingen sturen aan Abonnees die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, indien zij daarvoor eerst toestemming hebben gegeven. Voor marketing doeleinden: PAYSTREAM.TV kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om telefonisch, whatsapp, e-mail, sms, notificaties of andere daarvoor geschikte gerichte (sociale) media, acties of aanbiedingen van zichzelf of de Deelnemende Partners onder de aandacht te brengen (actie e-mails), of om Abonnees op de hoogte te houden over de Dienstverlening en de Content (nieuwsbrief e-mails). Abonnees hebben hiervoor eerst toestemming gegeven via een opt-in en kunnen zich hiervoor op elk gewenst moment afmelden. Voor houders van een Account geldt dat PAYSTREAM.TV hen alleen zal benaderen als de betrokkene daarom gevraagd heeft, bijvoorbeeld door zich daarvoor op te geven en kunnen zich hiervoor op elk gewenst moment afmelden. Naleving wet- en regelgeving: informatie kan worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die op PAYSTREAM.TV rust (waaronder doorgeven van informatie van de Abonnee of stopzetten van het Abonnement), voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle. Om andere redenen die bij wet zijn toegestaan of voorgeschreven: in uitzonderlijke omstandigheden kan PAYSTREAM.TV gegevens ook gebruiken voor andere doeleinden als de wet dat toestaat of voorschrijft. Bijvoorbeeld als PAYSTREAM.TV op last van de rechter of opsporingsinstanties gegevens moet opleveren.
7. MET WIE DELEN WIJ INFORMATIE EN PERSOONSGEGEVENS? Met Deelnemende Partners: De Deelnemende Partners ontvangen van PAYSTREAM.TV informatie over de Abonnee. Deze geanonimiseerde informatie is niet herleidbaar tot een persoon en ziet onder meer op het kijkgedrag van de Abonnee (zoals welke Content kijkt de abonnee, hoe vaak, hoe lang en vanaf welk Apparaat, etc.). Met meetbureaus voor analyse doeleinden en inzichten: PAYSTREAM.TV maakt gebruik van de diensten van derden om het gebruik van haar Dienstverlening te analyseren. Deze derden kunnen ten behoeve van PAYSTREAM.TV cookies plaatsen dan wel uitlezen op de App en Website. Die cookies worden gebruikt om in kaart te brengen hoe de Dienstverlening van PAYSTREAM.TV wordt gebruikt. De cookies die door de meetbureaus worden geplaatst dan wel uitgelezen verzamelen informatie over het aantal gebruikers en het kijkgedrag van gebruikers van onze Dienstverlening onder andere door het vastleggen van het IP-adres en/of het identificatienummer van je tablet of smartphone. Voorbeelden van deze derden zijn de zogenoemde meetbureaus, zoals Google Analytics, Met (andere) leveranciers en derde partijen van PAYSTREAM.TV: PAYSTREAM.TV kan eerdergenoemde informatie over abonnees doorgeven aan leveranciers van wie zij gebruik maakt om de Dienstverlening te realiseren (bijvoorbeeld webhosting partijen, app-developers, data analyse partijen of marktonderzoeksbureaus). PAYSTREAM.TV kan gebruiksgegevens (zoals kijkgedrag) aan partijen delen met wie PAYSTREAM.TV een contract heeft en in het geval van het delen van persoonsgegevens ook een verwerkersovereenkomst heeft. Met andere partners van PAYSTREAM.TV: Met toestemming (via opt-in) van de abonnee kan PAYSTREAM.TV ook informatie verstrekken aan andere door PAYSTREAM.TV geselecteerde partners voor marketingdoeleinden. Met de autoriteiten en anderen: In uitzonderlijke gevallen kan PAYSTREAM.TV gegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, als PAYSTREAM.TV daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.
8. INFORMATIE-UITWISSELING MET DE DEELNEMENDE PARTNERS Zoals hiervoor in paragraaf 7 al is beschreven, kunnen Deelnemende Partners informatie over Abonnees ontvangen en verstrekken aan PAYSTREAM.TV, voor uiteenlopende doeleinden. Waar nodig gebeurt dit alleen met toestemming van de Abonnee. PAYSTREAM.TV en de Deelnemende Partners kunnen bovendien informatie uitwisselen:
Om de Dienstverlening te personaliseren: Bijvoorbeeld door te zorgen dat het kijkgedrag van de Abonnee bij PAYSTREAM.TV wordt meegenomen bij het doen van aanbevelingen van een Deelnemende Partner, of om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden.
9. DE RECHTEN VAN ABONNEES TEN AANZIEN VAN HUN INFORMATIE Abonnees kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de informatie die door PAYSTREAM.TV verwerkt wordt en deze desgewenst aanpassen. Ook kunnen abonnees bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van PAYSTREAM.TV en de Deelnemende Partners via e-mail. Indien de abonnee van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kan dat door een e-mail te sturen aan support@PAYSTREAM.TV.nl, of via de persoonlijke pagina van de Abonnee. Abonnees kunnen ook via privacy@PAYSTREAM.TV.nl aangeven om te worden verwijderd uit de gegevensbestanden van PAYSTREAM.TV. PAYSTREAM.TV zal hieraan uiterlijk binnen 28 dagen gehoor geven. Na twee jaar inactiviteit zal PAYSTREAM.TV het Account automatisch uit haar systemen verwijderen.
10. PERSONEN JONGER DAN 16 JAAR Het afsluiten van een PAYSTREAM.TV abonnement is alleen toegestaan voor personen ouder dan zestien (16) jaar.
11. BEVEILIGING VAN INFORMATIE PAYSTREAM.TV handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van informatie over gebruikers van de Dienstverlening dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.
12. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN De Website kan verwijzingen naar andere websites bevatten. PAYSTREAM.TV kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door de organisaties die deze websites aanbieden. Lees hiervoor het privacy statement,van de betreffende website.
13. CONTACT OPNEMEN Als u vragen heeft over dit Privacy & Cookiestatement, of over de wijze waarop PAYSTREAM.TV jouw gegevens verwerkt, neem dan contact op met PAYSTREAM.TV via privacy@PAYSTREAM.TV.nl of via de Servicepagina.
14. AANPASSINGEN VAN HET PRIVACY & COOKIESTATEMENT PAYSTREAM.TV behoudt zich het recht voor het Privacy & Cookiestatement van tijd tot tijd te wijzigen ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. Abonnees dient dit Privacy & cookie statement dan ook regelmatig te raadplegen, om op de hoogte te zijn van wijzigingen. Abonnee kan zien of er aanpassingen zijn doorgevoerd door te controleren of deze is gewijzigd sinds het laatste bezoek. Versie 2.3 mei 2024